شروع پروژه جدید ” فریدون آو ” در پی سالها همکاری با موسسه رهنما

با حضور فریدون آو در موسسه فرهنگی هنری رهنما ؛ وی کارت دعوت , طراحی کاتالوگ و چندی از آثار نقاشی و پوستر خود را به چاپ رسانید همچنین موسسه رهنما افتخار همکاری از سال  ۱۳۷۸ تا کنون را ؛ برای چاپ [...]