بازدید مسئولان اجرایی نمایشگاه کتاب از اجرای ۳D mapping کانون انفورماتیک و موسسه رهنما

 In اخبار

سی و امین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت به صورت رسمی آغاز میشود .
سی و امین نمایشگاه کتاب تهران با حضور سه هزار و ۲۰۰ ناشر داخلی در یک هزار و ۶۶۰ غرفه به ارائه ۱۵۰ هزار عنوان کتاب و ۶ هزار ناشر خارجی در ۱۳۰ غرفه به ارائه ۱۶۰ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب بر پا خواهد شد .
آقایان سید عباس صالحی رئیس نمایشگاه کتاب ،امیر مسعود شهرام نیا نائب رئیس نمایشگاه و محمد مهدی اسماعیلی راد معاون اجرایی نمایشگاه کتاب در بازدید روز دوشنبه از نمایشگاه کتاب با مراجعه
به غرفه موسسه نمایشگاهای فرهنگی ایران از اجرای ۳D mapping کانون انفورماتیک با همکاری موسسه فرهنگی هنری رهنما در سی و امین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید نمودندو با فعالیت ها و تولیدات کانون انفورماتیک و موسسسه رهنما از نزدیک آشنا شدند.

Recent Posts

Leave a Comment