چاپ پارچه و تی شرت

چاپ پارچه یکی از فعالیتهای تخصصی است که درآن دقت و کیفیت از اهمیت زیادی برخوردار است. شما ممکن است در موارد مختلف نیازمند استفاده ازخدمات چاپ پارچه باشید. با استفاده از این خدمات میتوانید به سادگی طرح مورد نظرخود را برروی انواع پارچه و تی شرت چاپ نمایید. دستگاه چاپ پارچه رهنما ، به صورت مستقیم روی پارچه وتی شرت چاپ میکند. این دستگاه مانند دستگاه های جوهر افشانرومیزی هستند و تنها تفاوت آنها با دیگر چاپگرها این است که روی پارچه چاپ میکند.این روش چاپ تفکیک رنگ بالایی دارد و برای طرحهای پیچیده عالی هستند.