خدمات چاپ بر روی سطوح مختلف

Flatbed Printer

02-color

جهت استفاده در mm 35چاپ بر روی انواع سطوح مختلف تا ضخامت

 … دکوراسیون داخلی و، Fine Art، آثارمعماری بنا ، سالنهای کنفرانس

 ….چاپ بر روی انواع شیشه ، سنگ فلز ، پارچه و

تماس با ما

در حال حاضر قادر به پاسخگویی نمیباشیم ؛ پیغام خود را بگذارید تا با شما تماس بگیریم.

متن خوانا نمی باشد ؟

Start typing and press Enter to search