چاپ لارج فرمت و فاین آرت

رهنما به‌عنوان یکی از اولین مؤسسات واردکننـده صنـعت چاپ دیجیتال لارج فورمت در طـــول سـال‌ها افتـخار همکاری با مطرح‌ترین هنرمندان عرصه هنر کشور را در طول این سال‌ها در کارنامه خود دارد.

چاپ آثار هنـری بر روی انواع کاغذهای بافت‌دار، بوم، بک لیت، آبرنگ با تضــــمین ماندگاری رنگ برای آثار تا ‌صـد سـال در ابعاد بزرگ و متری برای عرصه‌های نمایشگاهــی را دارا است.

همـچنـین امکان چاپ‌های تبلیغــاتی و هنــری بر روی انواع سطــوح مختلف جهت اسـتـفاده در دکوراســیون داخـلی، آثار Fine Art، معماری بنا و سالن‌های اجـلاس و چاپ بر روی انـواع سطوح مختـــلف شیشه، سنگ، فلز و پارچه از دیگر امــکاناتی است که در بالاترین سطح برای مشــتریان ارائه می‌گردد.