سازه های نمایشگاهی پرتابل

سازه های نمایشگاهی پرتابل با نگاهی هنرمندانه  و با در نظر گرفتن شرایط واقعی زمان و مکان برگزاری نمایشگاه، بودجه اختصاص یافته برای طراحی، ساخت و استفاده از مناســــــب‌ترین متر یال ســــعی در ارائه بهترین طرح با  بیـــشترین تأثیرگذاری و متناسب با فضای نمایشگاهی را دارد. از مهم‌ترین ویژگی‌های ســازه‌های پرتابل این مؤسسه نصـب سریع، قابلیت استفاده مجدد، بازسازی سریع فضا، حجم بسیار کم باقابلیت پوشش دهی فضاهای موردنیاز در غرفه‌ها با امکانات نورپردازی مناسب و استفاده از ویترین برای نمایش محصولات نمایشگاهی است.