آتلیه طراحی

آتلیه طراحی یکی از ارکان مؤسسـه فرهـنگی هنری رهنما می‌باشد. از کارشناسـان و هنرمندان گرافیست توانمند برای اجرای خواسته‌ها و ایده‌های ارگان‌ها و مشتریان خاص بهره می‌برد.کارشناسان این بخـش با ایـده‌های خلاقانه و بهره‌گیری از توان فنی و تخصــصی خود درزمینه طراحی نشـانه، اوراق اداری، پوســتر، کاتالوگ و بروشور، غرفــه‌های نمایشگاهی، انواع بسته‌بندی، استند های تبلیغاتی پرتابل و سررسید، خدمات جامع وکاملی را به مشتریان مختلف ارائه می‌دهند.