چاپ بر روی پارچه

چاپ بر روی انواع پارچـه، تی‌شرت، ساک دستی، مانتو و شال، البسه‌ی فرم اداری و …